Πληροφορίες

και άρθρα για θέματα φορολογίας και λογιστικής

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται

Έντυπο Ε1

Βήματα και οδηγίες συμπλήρωσης των πινάκων του εντύπου Ε1   Πίνακας 1: Στοιχεία Φορολογουμένου Τα περισσότερα στοιχεία είναι ήδη προσυμπληρωμένα. Εάν είστε

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση

Επιστροφή φόρου

Η επιστροφή φόρου για τις πιστωτικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος πραγματοποιείται αυτόματα. Όμως ο φορολογούμενος θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλώσει τον ΙΒΑΝ

Μείωση φόρου

Όλα τα φορολογικά συστήματα παγκοσμίως συστάθηκαν…για να επιβάλλουν φόρους. Να συλλέγουν φόρους για την λειτουργία του κράτους. Να επιβάλλουν φόρους άμεσους είτε

Παράταση φορολογικών δηλώσεων

Πότε έχουμε παράταση των φορολογικών δηλώσεων και για ποιο λόγο αυτό συμβαίνει; Η παράταση φορολογικών δηλώσεων δίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου σημαντικοί

Φορολογική δήλωση

Στο παρόν εγχειρίδιο – βιβλιαράκι γίνεται προσπάθεια να παρασχεθούν οδηγίες – βήματα σχετικά με την συμπλήρωση και την υποβολή της ετήσιας φορολογικής

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν