ΑΑΔΕ – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΑΑΔΕ – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τι είναι και ποιος ο ρόλος της;

 

ΑΑΔΕ τι είναι;

Η ΑΑΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία συστήθηκε το 2016. Συστήθηκε με σκοπό να προσδιορίζει, να βεβαιώνει και να εισπράττει τα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα. Και όχι μόνο. Να βεβαιώνει και να εισπράττει λοιπά έσοδα όπως έσοδα από πρόστιμα τροχαίας, πολεοδομικά πρόστιμα κ.α.

Η ΑΑΔΕ είναι η συνέχεια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών η οποία και καταργήθηκε. Η ΑΑΔΕ έχει λειτουργική ανεξαρτησία καθώς και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από κρατικούς φορείς. Όμως υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο βάσει του κανονισμού της Βουλής.

 

Τι συμβολίζει το λογότυπο της ΑΑΔΕ;

Το σύμβολο – λογότυπο της ΑΑΔΕ δεν είναι τίποτα άλλο από ένα οβολό. Ο οβολός ή αλλιώς μικρό σουβλί, αποτελεί το πρώτο νόμισμα το οποίο είχε μεταλλικές βέργες. Ο οβολός είναι ο προάγγελος της δραχμής. Απόλυτα συναφές το λογότυπο της ΑΑΔΕ με ρόλο τον οποίο επιτελεί ως η αρχή που βεβαιώνει και εισπράττει φόρους.

 

Ποιες είναι οι αρχές και το όραμα της ΑΑΔΕ;

Η AADE στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

Για να τηρεί όμως τις ανωτέρω αρχές προωθεί και υιοθετεί τα παρακάτω:

 • Φορολογική Συμμόρφωση
 • Πάταξη φοροδιαφυγής
 • Υπηρεσίες φιλικές προς τον πολίτη φορολογούμενο
 • Διευκόλυνση του επιχειρείν
 • Χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες

 

Με βάση τα ανωτέρω όραμα της ΑΑΔΕ είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες και η καθιέρωση της ως ένας μεγάλος οργανισμός της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

 

Ποιο είναι το έργο της ΑΑΔΕ:

Η ΑΑΔΕ είναι ένας οργανισμός παρακολούθησης και διασφάλισης των δημοσίων εσόδων. Τα δημόσια έσοδα είναι απαραίτητα για την πορεία του κράτους και την παροχή στους πολίτες βασικών υπηρεσιών. Ουσιαστικά η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων επιτρέπει σε ένα κράτος να ασκεί την οικονομική και κοινωνική του πολιτική. Επιτρέπει στους πολίτες να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, εθνικής ασφάλειας, κοινωνικών παροχών και υπηρεσίες δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω είναι πρόδηλο ότι η ΑΑΔΕ έχει ως στόχο να προσδιορίζει τους φόρους, να τους βεβαιώνει και να τους εισπράττει. Οι φόροι αποτελούν τα δημόσια έσοδα ως μια αναγκαστική παροχή προς το κράτος.

Οι αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

 • Εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους μέσω της παρακολούθησης των δημοσίων εσόδων
 • Έλεγχος της πορείας των δημοσίων εσόδων
 • Λήψη των κατάλληλων και αποτελεσματικότερων μέτρων για την είσπραξη αυτών
 • Μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
 • Μέτρα και δράσεις για ακούσια και εκούσια συμμόρφωση των φορολογούμενων
 • Μέτρα για την είσπραξη φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών εσόδων
 • Σύνταξη διατάξεων, εγκυκλίων και κανονιστικών αποφάσεων για την ορθή εφαρμογή των φορολογικών νόμων
 • Δράσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους και των ελέγχων στα τελωνεία της χώρας
 • Στοχοθεσία και προγραμματισμό για την διενέργεια φορολογικών ελέγχων
 • Την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την διευκόλυνση του πολίτη
 • Την από κοινού συμμετοχή με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάπτυξη μηχανισμών πάταξης της φοροδιαφυγής και βελτίωσης των σχέσεων με πολίτες και επιχειρήσεις

 

Υπάλληλοι της ΑΑΔΕ

Για να γίνει κάποιος υπάλληλος της ΑΑΔΕ θα πρέπει να ακολουθήσει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται για πρόσληψη στο λοιπό δημόσιο τομέα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με το σύστημα της μοριοδότησης. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρακολουθεί σχετικές προκηρύξεις κάλυψης θέσεων είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Ποιος είναι ο μισθός των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ οφείλουν καταρχάς να εφαρμόζουν των Δημόσιο Υπαλληλικό Κώδικα. Οι μισθοί των εφοριακών της ΑΑΔΕ δεν διαφέρουν από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι οι μισθοί των εφοριακών να είναι συνάρτηση α) των τυπικών προσόντων και των ετών προϋπηρεσίας και β) του έργου που προσφέρει ο κάθε υπάλληλος με βάση την θέση του.

 

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μπορούν να απολυθούν

Φυσικά. Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ υπόκεινται στον Δημόσιο Υπαλληλικό Κώδικα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της