Πολιτική απορρήτου

Α) Cookies
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία δημιουργούνται κατά την επίσκεψή σας στους διάφορους ιστοχώρους. Χρησιμεύουν στην καλύτερη εμπειρία που μπορεί να έχει ο χρήστης του ίντερνετ αφού αποθηκεύουν τις όποιες πληροφορίες περιήγησης. Τα Cookies δίνουν τη δυνατότητα να κρατούν τον χρήστη συνδεδεμένο, να διατηρούν μνήμη στις προτιμήσεις περιήγησης και μνήμη στις σχετικές τοπικές αναζητήσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα logistis.info χρησιμοποιεί τα cookies προκειμένου να εξατομικευθεί η διαφήμιση, η παροχή της λειτουργίας των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας και δικτύωσης καθώς και η παροχή πληροφοριών για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο.

Η ενέργεια αυτή μας επιτρέπει περαιτέρω, να αντλούμε πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να διαμοιράζονται κατ΄ επέκταση και σε συνεργάτες λοιπών κοινωνικών μέσων προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο συνδυασμού με άλλες πληροφορίες π.χ για λόγους διαφήμισης, που εσείς έχετε παραχωρήσει ή/και έχουν αυτόματα συλλεγεί αναφορικά με τις υπηρεσίες τις οποίες εσείς κάνετε χρήση.
Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μας αποτελεί από μέρους σας την συναίνεση για τη χρήση των cookies μας.

Β) Πολιτική Απορρήτου
Αποποίηση ευθυνών
Η ιστοσελίδα μας έχει ως στόχο την διασφάλιση των ορθών πληροφορίων και λοιπών στοιχείων τα οποία εμφανίζονται στον διαδικτυακό ιστοχώρο Logistis.Info. Οι διαχειριστές του Logistis.Info δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για: οποιοδήποτε ενδεχόμενο ορθογραφικό λάθος, εννοιολογικό λάθος, παράλειψη πληροφορίας, ανενεργό ή εσφαλμένο  υπερσύνδεσμο, έλλειψη στοιχείου αναφορικά με την εγκυρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Αποποιούμαστε των ευθυνών για τυχόν άμεση ή έμμεση βλάβη (υλική ή ηθική) που μπορεί να προκληθεί από την χρήση των εν λόγω πληροφοριών και λοιπών στοιχείων. Αποκλείεται η αξίωση οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν ζημιά/ζημιές που είναι δυνατό να προκύψουν από την επίσκεψη σας, στον ιστότοπο μας.

Όλες οι αναρτημένες πληροφορίες στον ιστότοπο μας αποτελούν προϊόν ενημέρωσης προσωπικών απόψεων και όχι παροχή συμβουλών.

Η ιστοσελίδα logistis.info διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, αλλάξει, να προσθέσει ή να τροποποιήσει ακόμη και να διαγράψει ή απενεργοποιήσει μέρη ή το σύνολο των πληροφορίων της ιστοσελίδας logistis.info. Το ανωτέρω δικαίωμα μπορεί να λάβει προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα και δυνητικά μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Πνευματικά δικαιώματα
Ο ιστότοπος logistis.info εγγυάται το απόρρητο των στοιχείων τα οποία αποστέλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο της logistis.info. Κοινοποιούμε μόνο τα στοιχεία τα οποία εσείς με ρητή συγκατάθεση σας στον ιστότοπο μας, μας επιτρέπετε να κοινοποιήσουμε.

Διασφαλίζουμε την μη κοινοποίηση, διαβίβαση σε οποιονδήποτε τρίτον οποιωνδήποτε στοιχείων των οποίων δεν μας δίνετε την συγκατάθεση σας.
Η ιστοσελίδα logistis.info δεν δεσμεύεται και δεν είναι υπεύθυνη για οιεσδήποτε αξιώσεις και τυχόν απαιτήσεις ή αποζημιώσεις ανακύψουν από την χρήση των στοιχείων αυτών (μερικών ή ολόκληρων) που μας παρέχετε κατά την συγκατάθεση σας.

Για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες) και τα λοιπά στοιχεία του ιστότοπου απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, τροποποίηση, διαβίβαση και κάθε είδους εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του logistis.info.

Στην ιστοσελίδα logistis.info είναι διαρκής η προσπάθεια της προστασίας και σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων των τρίτων και επίσης προσπαθούμε να παρουσιάζουμε πληροφορίες και στοιχεία τα οποία δεν απαιτούν άδεια χρήσεως.

Με την χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους.