Παράταση φορολογικών δηλώσεων

Πότε έχουμε παράταση των φορολογικών δηλώσεων και για ποιο λόγο αυτό συμβαίνει;

Η παράταση φορολογικών δηλώσεων δίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου σημαντικοί λόγοι δεν επιτρέπουν το σύνολο των φορολογουμένων να υποβάλλει εγκαίρως την φορολογική του δήλωση.

Γιατί όμως ο φορολογούμενος δεν προλαβαίνει εμπρόθεσμα να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση και απαιτείται να δίνεται παράταση φορολογικών δηλώσεων;

Οι λόγοι που προκαλούν αυτή την απόφαση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών είναι πολλοί και διάφοροι. Άλλοτε οφείλεται η παράταση φορολογικών δηλώσεων στην υιοθέτηση νέων εφαρμογών στο TAXISnet στις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι οι φορολογούμενοι και οι λογιστές. Άλλοτε συμβαίνει να δίνονται καθυστερημένα από την φορολογική διοίκηση διευκρινίσεις για τον χειρισμό φορολογικών αντικειμένων. ¨Άλλοτε μπορεί μια πανδημία όπως με τον covid – 19, όπου μεγάλο τμήμα της οικονομίας παρέλυσε, οι εφορίες δεν είχαν την υλικοτεχνική κάλυψη για να ολοκληρώσουν όλες τις πρωτοφανείς παρεμβάσεις του κράτους (επιστρεπτέα προκαταβολή, μείωση ενοικίων, αναστολές εργαζομένων κ.α) και άλλοτε να μην «αντέχει» το σύστημα διότι πολλοί υποβάλλουν την δήλωση τους στις τελευταίες ημέρες της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι παρατάσεις δίνονται για διάφορους λόγους και δίνονται κάθε χρόνο. Συνήθως η παράταση των φορολογικών δηλώσεων δίνεται κατόπιν αιτήματος από λογιστικούς συλλόγους οι οποίοι επωμίζονται κάθε χρόνο το βάρος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Όμως σε πολλές περιπτώσεις παράταση φορολογικών δηλώσεων εισηγούνται και κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών ή της ΑΑΔΕ καθώς γνωρίζουν εκ των έσω ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό προς αποφυγή της επιβολής προστίμου σε μεγάλη μερίδα φορολογούμενων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής και δημιουργίας εντάσεων στην κοινωνία.

 

Χρονική διάρκεια παράτασης φορολογικής δήλωσης

Η παράταση φορολογικών δηλώσεων διαφέρει σε διάρκεια και δεν είναι ίδια σε κάθε χρονιά. Άλλοτε είναι παράταση μερικών ημερών άλλοτε βδομάδων όπως για παράδειγμα στην περίοδο του covid – 19.
Επίσης και ο αριθμός των παρατάσεων για την ίδια φορολογική περίοδο διαφέρει. Άλλοτε δίνεται μια παράταση, άλλοτε δίνεται και δεύτερη ίσως και τρίτη.

Πάντως ο στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η συμμόρφωση των πολιτών με τις αρχικές προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων χωρίς να δίνονται παρατάσεις. Μην ξεχνάμε όμως το πρόσφατο παρελθόν με την πανδημία του κορωνοιού όπου πολλά πράγματα αναθεωρήθηκαν, επαναπροσδιορίστηκαν και ήταν φανερό ότι χωρίς παράταση φορολογικών δηλώσεων 2020 και 2019 δεν θα υποβάλλονταν παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις συνολικές φορολογικές δηλώσεις.

Συνοψίζοντας, το οικονομικό επιτελείο της κάθε κυβέρνησης αξιολογεί τις επικρατούσες καταστάσεις (πόροι του συστήματος TAXISnet, εισηγήσεις λογιστών και συλλόγων, υγειονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κ.α) και ανακοινώνει παράταση φορολογικών δηλώσεων.

Εν κατακλείδι, η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος βελτιώνει την συμμόρφωση του συνόλου των φορολογούμενων σε συνδυασμό όμως με την αξιοπιστία των φορολογικών διατάξεων οι οποίες πρέπει να είναι ρητά διατυπωμένες και να μην επιδέχονται ερμηνειών ώστε να απαιτείται χρόνος, άρα και παράταση φορολογικών δηλώσεων έως ότου αποσαφηνιστούν.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της