Επιστροφή φόρου

Η επιστροφή φόρου για τις πιστωτικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος πραγματοποιείται αυτόματα. Όμως ο φορολογούμενος θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλώσει τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον πίνακα 10 του εντύπου Ε1 στο gsis. Σημειώνουμε δε ότι στις κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος απαιτείται η συμπλήρωση του ΙΑΒΝ και των δυο συζύγων. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να επισκεφθεί την Δ.Ο.Υ – εφορία προκειμένου να λάβει την επιστροφή φόρου.

Η επιστροφή φόρου είναι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης του φορολογούμενου. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι η εκκαθάριση φόρου γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και η επιστροφή φόρου του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με την υποχρέωση πληρωμής φόρου, εάν προκύπτει φόρος, του άλλου συζύγου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν ο ένας εκ των δυο συζύγων έχει χρέη ή οφειλές, αυτές δεν συμψηφίζονται από την επιστροφή φόρου την οποία δικαιούται ο άλλος σύζυγος.

Για να διαπιστώσετε εάν έχετε επιστροφή φόρου αρκεί να επισκεφθείτε το gsis πατώντας επιστροφή φόρου και τους κωδικούς taxisnet. Θα εμφανιστεί η ενημέρωση εκκαθάρισης του TAXISnet σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται και για το αποτέλεσμα της φορολογικής του δήλωσης.

Όμως η επιστροφή φόρου δεν πραγματοποιείται τόσο απλά. Διότι η ΑΑΔΕ θα εξετάζει με ενδελεχή τρόπο εάν υφίστανται εκκρεμείς υποθέσεις και οφειλές όχι μόνο στην εφορία αλλά και στο Δημόσιο γενικότερα. Ως γνωστόν η ΑΑΔΕ βεβαιώνει όχι μόνο τους φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, χαρτόσημο, ΤΕΠΑΗ κ.α αλλά και πρόστιμα τροχαίας. Πέρα όμως από αυτά θα γίνεται και έλεγχος για χρέη στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Όμως δεν πρέπει να αποκλείουμε την πιθανότητα ο έλεγχος αυτός να απαιτεί και την συνδρομή άλλων ενεργειών σε υπηρεσίες, τις οποίες ορισμένες φορές καλείται να διεκπεραιώσει ο ίδιος ο φορολογούμενος προφανώς με χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ λανθασμένη βεβαίωση αποδοχών και αδυναμία του φορέα ενημέρωσης του συστήματος της ΑΑΔΕ).

Αυτό συνεπάγεται ότι προτού ο φορολογούμενος δει στον τραπεζικό του λογαριασμό την επιστροφή φόρου θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την ΑΑΔΕ.

 

Επιστροφή φόρου μέσω TAXIS NET

Φυσικά η ΑΑΔΕ προσπαθεί να εκσυγχρονίζεται και επιτρέπει στους φορολογούμενους να αποστέλλουν σκαναρισμένα ή με φωτογραφία τα απαραίτητα δικαιολογητικά με email – ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην υπηρεσία στην υπάγεται ο φορολογούμενος (σχετικός κατάλογος με τα email βρίσκεται στο taxisnet – ΑΑΔΕ). Η κάθε όμως εσκεμμένη αποστολή με παραποιημένα δικαιολογητικά επισύρουν τις κυρώσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τέλος, όταν οριστικοποιηθεί η επιστροφή φόρου από την ΑΑΔΕ, τότε δίνεται εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος να πιστωθεί το ποσό στον δικαιούχο. Ο χρόνος καταβολής της επιστροφής φόρου διαφέρει και εξαρτάται από τους ανωτέρω ελέγχους αλλά σαφώς είναι πιο σύντομος από ότι στο κοντινό παρελθόν.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της