Μείωση φόρου

Όλα τα φορολογικά συστήματα παγκοσμίως συστάθηκαν…για να επιβάλλουν φόρους. Να συλλέγουν φόρους για την λειτουργία του κράτους. Να επιβάλλουν φόρους άμεσους είτε έμμεσους, τακτικούς ή και έκτακτους, δίκαιους είτε άδικους. Επομένως όλοι φανταζόμαστε ότι η αύξηση του φόρου είναι μονόδρομος. ¨Όμως τα φορολογικά συστήματα, όπως της Ελλάδας, δεν είναι τόσο ανάλγητα. Προσφέρουν και την μείωση φόρου – φορολογικών ελαφρύνσεων. Φυσικά σε μικρότερη κλίμακα και μικρότερο αριθμό φορολογούμενων μετά το έτος 2010, έτος οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα.

Τι είναι μείωση φόρου και πως κάποιος μπορεί να την επιτύχει; Ποιους κωδικούς στο Ε1 πρέπει να προσέχει ο φορολογούμενος;

Καταρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περιπτώσεις για μείωση φόρου είναι λίγες και δεν έχουν όλοι οι φορολογούμενοι την δυνατότητα να τύχουν αυτής της μειώσεως. Παλαιότερα οι ιατρικές δαπάνες – ιατρικές αποδείξεις επέφεραν σημαντική μείωση φόρου. Σήμερα οι δαπάνες αυτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιφέρουν μείωση στην φορολογική επιβάρυνση.

Για τον λόγο αυτόν ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ή ο λογιστής του, ώστε να συμπληρωθούν ορθά οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης και να τύχει ο φορολογούμενος αυτή την μείωση φόρου.

Η μείωση φόρου για τα φυσικά πρόσωπα πραγματοποιείται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) η οποία υποβάλλεται ετησίως και επι το πλείστων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Μείωση φόρου εισοδήματος προβλέπει ο νομοθέτης στις περιπτώσεις αναπηρίας άνω του 67%. Εάν αφορά τέκνο που δεν κάνει ατομική δήλωση, τότε την μείωση φόρου την καρπούται ο ένας εκ των δυο συζύγων.

 

Κρίσιμοι κωδικοί μείωσης φόρου

Κωδικοί 023- 024. Μείωση φόρου δικαιούνται και οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις. Έντεκα -11- ομάδες φορολογούμενων ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες όμως δύνανται να αλλάζουν με βάση τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ. Αυτές οι κατηγορίες αφορούν ενδεικτικά τους φορολογούμενους άνω των 70 ετών, πρόσωπα με αναπηρία άνω του 80%, άτομα που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του ΚΕΑ, στρατιώτες (υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία).

Κωδικοί 013 – 014. Μείωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να πετύχουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

Κωδικοί 017 – 018. Μείωση φόρου επίσης θα δουν και όσοι δηλώσουν ότι έχουν νέα ατομική επιχείρηση στους εν λόγω κωδικούς στο έντυπο ε1.

Κωδικοί 019 – 020. Μείωση φόρου έχουν επίσης όσοι έχουν ατομική επιχείρηση και δηλώσουν τους κωδικούς 019-020 ώστε να φορολογηθούν ως μισθωτοί αντί ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Προσοχή στις διατάξεις και προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας ως μισθωτός (για λόγους φορολογίας εισοδήματος).

Κωδικοί 021 – 022. Μείωση φόρου 1.900 ευρώ έως 2.100 μπορούν να επιτύχουν οι αγρότες επιχειρηματίες ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ.

Κωδικοί 027 – 028. Μείωση στο τέλος επιτηδεύματος θα δουν όσοι είναι άνω των 62 ετών, διατηρούν ατομική εμπορική επιχείρηση και με την προϋπόθεση φυσικά να συμπληρώσουν τους κωδικούς 027 – 028.

 

Είναι πολύ σημαντικό κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σας 2020 ή άλλος φορολογικό έτος, να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στους ανωτέρω κωδικούς. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση στην φορολογική επιβάρυνση σας. Ενημερώστε τον λογιστή φοροτεχνικό σας, με όλες τις πληροφορίες ώστε να συμπληρώσετε έξυπνα και να κερδίσετε μείωση φόρου εφόσον την δικαιούστε.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της