Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής

Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό.

Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και φέρει διάρκεια ενός μηνός.

Λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές για φυσικά και για νομικά πρόσωπα. Συνυπολογίζονται οι οφειλές και από συνυπευθυνότητα – συνυποχρέωση.

Με την βεβαίωση οφειλής (Β. Ο) ο ενδιαφερόμενος φορέας παρακρατεί και αποδίδει το ποσό στην υπηρεσία που εξέδωσε την Β.Ο. Η παρακράτηση γίνεται βέβαια μέχρι του ποσού των βεβαιωμένων οφειλών. Το υπόλοιπο δύναται να αποδοθεί στον φορολογούμενο υπό προϋποθέσεις φυσικά.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της