Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε)

Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν έχει οφειλές προς την εφορία από οποιαδήποτε αιτία. Το Α.Φ.Ε είναι ένα δημόσιο έγγραφο.

Το πιστοποιητικό αυτό ενθαρρύνει την συμμόρφωση των φορολογούμενων απέναντι στην Φορολογική Διοίκηση διότι το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση συναλλαγών. Τέτοιες συναλλαγές είναι είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, μεταβίβαση ακινήτου και για κάθε μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία ή άλλη αρχή του δημοσίου τομέα δεν είναι δυνατή η έκδοση αφε – φορολογικής ενημερότητας. Το ΑΦΕ αποτελεί ένα μέτρο προστασίας για το δημόσιο και τα δημόσια έσοδα. Διότι ο φορολογούμενος που οφείλει δεν μπορεί να προβεί σε πράξεις και συναλλαγές (π.χ. μεταβίβαση ακινήτου) ή να προβεί σε καταδολίευση του κράτους. Αφού είναι η υποχρεωτική η προσκόμιση αφε για ορισμένες πράξεις τότε έμμεσα η πράξη αυτή δεν ολοκληρώνεται αφού αποθαρρύνεται ο δυνητικά καταδολιευτής του δημόσιου χρήματος.

Πότε απαιτείται η έκδοση ΑΦΕ

  • Η προσκόμιση ΑΦΕ είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο άνω των 1.500 ευρώ
  • Για την μεταβίβαση ακινήτων (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) και γενικότερα σε κάθε σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
  • Κατά την σύναψη συμβάσεων δανείων όταν είναι υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

 

Ποιες οφειλές λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση ΑΦΕ

Λαμβάνονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές. Τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα – εταιρείες. Για τις εταιρείες λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές άλλων προσώπων που όμως έχει υποχρέωση η εταιρεία να τις εξοφλήσει.

Λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης και οι οφειλές προς ΟΤΑ.

Το taxinet παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας. Ο φορολογούμενος με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet έχει την δυνατότητα να «βγάλει» φορολογική ενημερότητα με το πάτημα ενός κουμπιού από τον προσωπικό του υπολογιστή. Υπό προϋποθέσεις φυσικά.

Όταν υφίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές έως 30 ευρώ χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Επίσης χορηγείται ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου όταν οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, αρκεί βέβαια να μην εκκρεμεί εντολή ελέγχου.

Εάν οι οφειλές είναι μεγαλύτερες από 30 ευρώ, αυτές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν, είτε να ρυθμιστούν (π.χ 100 δόσεις, 120 δόσεις, 12 ή 24 δόσεις) και να τηρείται το πρόγραμμα της ρύθμισης.

Εάν οι οφειλές είναι σε ρύθμιση ή σε αναστολή εκδίδεται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αλλά περιορισμένης ισχύος δηλαδή ενός μηνός.

Κατά την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας προβλέπεται η δυνατότητα της παρακράτησης δηλαδή να παρακρατηθεί μέρος του ποσού είσπραξης από απαίτηση ή από πώληση ακινήτου.

Τέλος αναμένεται ο φορέας που ζητά την φορολογική ενημερότητα ο ίδιος να την αναζητά. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της