Εξαρτώμενα μέλη

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος

Συχνά ακούμε την φράση τα εξαρτώμενα μέλη ή προστατευόμενα μέλη κατά την συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Ποια όμως θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη με βάση τις φορολογικές διατάξεις; Τα εξαρτώμενα μέλη έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης; Γιατί είναι σημαντική η αναγνώριση τους ως εξαρτώμενα μέλη ή όχι;

 

Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε) τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου είναι τα παρακάτω:

 1. η σύζυγος του φορολογούμενου σε περίπτωση που η σύζυγος δεν αποκτά οποιοδήποτε εισόδημα και το ζευγάρι υποβάλλει κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
 2. τα άγαμα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών
 3. τα άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών όταν είναι φοιτητές ή φοιτήτριες σε πανεπιστήμια, σχολές, σχολεία, ΙΙΕΚ. Ανεξαρτήτως εάν είναι φοιτητής ή φοιτήτρια στην Ελλάδα ή σπουδάζει στο εξωτερικό
 4. τα άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών όταν είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 5. όταν υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία
 6. όταν είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα, διαζευγμένα – χωρισμένα ή σε χηρεία σε συνδυασμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% όπως:
  **τέκνα του φορολογούμενου και
  **αδελφές και αδελφές και των δυο συζύγων
 7. οι ανιόντες (γονείς, παππούς, προπάππους, γιαγιά, προγιαγιά)
 8. τα ανήλικα ορφανά από γονείς με τρίτου βαθμού συγγένεια με τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης δηλαδή τον φορολογούμενο ή τον σύζυγο ή την σύζυγο

 

Πότε ένα μέλος δεν είναι εξαρτώμενο ή προστατευόμενο;

Όταν τα πρόσωπα των σημείων 2,3,4,5,7 και 8 της προηγούμενης παραγράφου αποκτούν εισόδημα φορολογητέο άνω των 3.000 ευρώ και συνοικούν με τον φορολογούμενο τότε παύουν να είναι εξαρτώμενα μέλη. Για λόγους συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης ο φορολογούμενος γονέας θα αναγράφει το πρόσωπο που έχασε την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους ως φιλοξενούμενο.

Όταν τα πρόσωπα της περίπτωσης 6 της προηγούμενης παραγράφου αποκτούν ετήσιο εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ.

 

Σημειώνουμε όμως για τον καθορισμό του ύψους του ετήσιου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) η διατροφή που δίνεται σε ανήλικο τέκνο με οποιαδήποτε πράξη (δικαστική, συμβολαιογραφική ή με ιδιωτική βούληση)
β) το προνοιακό επίδομα ή εξωιδρυματικό επίδομα λόγω αναπηρίας και τα οποία καταβάλλονται από τη πολιτεία

 

Τα εξαρτώμενα μέλη έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

Για την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ή όχι από εξαρτώμενα μέλη πιέστε εδώ.

 

Ωφέλεια από την αναγνώριση των εξαρτώμενων μελών και τέκνων για φορολογούμενο

Ο μισθωτός φορολογούμενος ωφελείται με μείωση φόρου όταν δηλώνει εξαρτώμενα τέκνα και μέλη κατά την συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης.

Όταν ο μισθωτός φορολογούμενος δηλώνει στο έντυπο ε1 εξαρτώμενο τέκνο ή τέκνα προβλέπεται μείωση φόρου η οποία κλιμακώνεται και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η μέγιστη ωφέλεια για τον μισθωτό φορολογούμενο αγγίζει ακόμη και τα 2.100 ευρώ όταν δηλώνει από 3 και πάνω προστατευόμενα τέκνα με βάση πάντοτε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες με εξαίρεση τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Όμως προβλέπεται πρόσθετη μείωση φόρου 200 ευρώ για άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης να επιλέξετε τους αντίστοιχους κωδικούς ώστε να τύχετε της μειώσεως του φόρου. Περισσότερες λεπτομέρειες για την «Μείωση του φόρου λόγω αναπηρίας» πιέστε εδώ.

Μοίρασε:

Σχετικά Άρθρα

Taxisnet e paravolo

Είναι πλέον πραγματικότητα η έκδοση παραβόλου με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση του υπολογιστή σας. Αυτό εξυπηρετεί πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη

Βεβαίωση οφειλής

Τι είναι βεβαίωση οφειλής Η βεβαίωση οφειλής είναι μια γνωστοποίηση των οφειλών του φορολογούμενου και όχι κάποιο πιστοποιητικό. Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν δεν μπορεί

Φορολογική ενημερότητα

Taxisnet – Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε) Η εφορία – ΑΑΔΕ δύναται να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (αφε) και βεβαίωση οφειλής στον φορολογούμενο όταν ο τελευταίος δεν