Μηδενική φορολογική δήλωση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Η μηδενική φορολογική δήλωση είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα που απασχολούν τον Έλληνα φορολογούμενο. Πολλές φορές δεν ξέρει τί ακριβώς πρέπει να κάνει ενώ σε άλλες περιπτώσεις αδιαφορεί θεωρώντας το αυτονόητο. Τί ακριβώς όμως συμβαίνει;

 

Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω μηδενική φορολογική δήλωση

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι καταρχάς υποχρεωτική και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής taxisnet. Σε υποβολή φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) υποχρεούται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει κατοικία στην Ελλάδα, είναι 18 ετών και αποκτά εισοδήματα είτε είναι πραγματικά είτε τεκμαρτά. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι αποκτούν στη Ελλάδα πραγματικά εισοδήματα.

Άρα κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει κλείσει τα 18 έτη ηλικίας του έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση έστω και μηδενική.

Δεν υποβάλλει μηδενική φορολογική δήλωση το προστατευόμενο – εξαρτώμενο μέλος άνω των 18 ετών και μέχρι την ηλικία των 25 ετών όταν:

• Όταν είναι προστατευόμενο μέλος είναι φοιτητής και δεν έχει εισοδήματα, πραγματικά ή τεκμαρτά
• Όταν είναι προστατευόμενο μέλος είναι φοιτητής σε στρατιωτική σχολή και δεν έχει εισοδήματα, πραγματικά ή τεκμαρτά
• Όταν είναι προστατευόμενο μέλος δεν έχει στην κατοχή του ακίνητο ή Ι.Χ

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και μηδενική και το μοναδικό κριτήριο αποτελεί το έτος της ηλικίας του φορολογούμενου. Δηλαδή ακόμη και εάν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος το γνωστό έντυπο Ε1.

Σημειώνουμε ότι τα προστατευόμενα μέλη πρέπει να μην βρίσκονται σε έγγαμη σχέση ή σύμφωνο συμβίωσης. Στις διατάξεις του ΚΦΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις ώστε ένα πρόσωπο να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν υποβάλλον μηδενική φορολογική δήλωση. Είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το έντυπο Ε1 όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα αποκτούν εισόδημα από ενοίκια ή από τόκους. Δεν έχουν υποχρέωση σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εξαιτίας και μόνο του γεγονότος ότι έχουν ένα αυτοκίνητο ή μια κατοικία στην Ελλάδα. Δηλαδή η τυχόν ύπαρξη τεκμαρτών εισοδημάτων δεν τους υποχρεώνει στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.